Privacyverklaring Kinderpraktijk De Boomhut

Kinderpraktijk De Boomhut is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Nathanja Adam is de Functionaris Gegevensbescherming van Kinderpraktijk De Boomhut

Contactgegevens:

Kinderpraktijk De Boomhut is gevestigd aan Spechtstraat 61, 3853 VB, Ermelo en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 85498262 

U kunt de praktijk bereiken via email: info@kinderpraktijkdeboomhut.nl of telefonisch via telefoonnummer: 06 3851 7348.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Kinderpraktijk De Boomhut verwerkt uw persoonsgegevens die nodig zijn voor de dienstverlening.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Locatiegegevens ( de locatie waar de dienstverlening plaatsvindt)

– Bankrekeningnummer (voor de facturering

– BSN-nummer (bij begeleiding van een kind)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kinderpraktijk De Boomhut verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kinderpraktijkdeboomhut.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kinderpraktijk De Boomhut verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen wanneer u contact heeft gelegd.

– Een goede dienstverlening te kunnen geven en onderzoek naar de kwaliteit hiervan.

– Het afhandelen van uw betaling

– Beheer van cliëntbestand

– Nakoming van wettelijke verplichtingen, zoals het doen van belastingaangifte

– Geanonimiseerd als casuïstiek bij supervisie en intervisie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kinderpraktijk De Boomhut bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens die nodig zijn voor totstandkoming en uitvoering van de dienstverlening zullen tot 2 jaar na het verlopen van de overeenkomst, bewaard worden.  Daarna worden uw gegevens conform de wet geanonimiseerd bewaard. Overeenkomsten en facturen worden conform de wettelijke bewaartermijn, 7 jaar bewaard worden

Indien er geen overeenkomst tot stand is gekomen, zullen uw gegevens niet langer dan 1 jaar bewaard worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het delen van uw gegevens doen we niet zonder uw toestemming. Het kan voor komen dat we vragen of we het begeleidingsplan mogen delen met andere betrokkenen van het kind, zoals een bijvoorbeeld de leerkracht op school.

Kinderpraktijk De Boomhut verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door gegevens bij mij op te vragen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@kinderpraktijkdeboomhut.nl.

Klachten

Kinderpraktijk De Boomhut wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kinderpraktijk De Boomhut neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kinderpraktijkdeboomhut.nl